150 års jubilæum

Her på siden kan du opleve fejringen af Klank Efterskole

I november måned 2018 er det 150 år siden, Klank Højskole blev indviet på toppen af Klankbakken mellem Galten og Skovby.

Glimt fra Klank Høj- og Efterskoles 150-årige historie. “En fotoudstilling fra Galten Lokalarkiv”

Skolens forstandere:

 • 1868 – 1884 Trine og Erik Aaes
 • 1885 – 1889 S. P. Petersen
 • 1889 – 1910 Frida og Jens Nielsen
 • 1911 – 1924 Magdalene og J. P. Hansen
 • 1924 – 1936 N. K. Nielsen
 • 1936 – 1939 Karen Margrethe og Hans V. Elmer
 • 1939 – 1959 Ragnhild og Magne Kjærgaard
 • 1959 – 1979 Ellen og Gunnar Madsen
 • 1979 – 1983 Poul Erik Fugmann
 • 1983 – 2001 Karin og Peter Svane
 • 2001 – 2012 Ulrik Rye Andersen
 • 2012 – 2018- Klaus Larsen

 

1868-1884. Klank Højskoles første forstander Erik Aaes

1889. Elevbillede. Forstander Jens Nielsen (m. skæg) og foran ham fru Frida Nielsen
1900, ca. Drengebørneskolen. T.v. lærer Jens Byskov (?), t.h. forstander Jens Nielsen
1905-10. Sykursus på Højskolen. I prikket kjole ”Marie Dragon”
1910, ca. Pigegymnastik i gården for højskole- og børneskoleelever
1910-20. Højskolen set fra nord mod indkørselen fra Århusvej (indtil 1968)
1920, ca. Skolen set fra havesiden i syd. Til højre mindestenen for Erik Aaes
1928, ca. Klank Højskoles ”hovedrengøringshold”
1930, ca. Børneskolens elever. Til venstre forstander N.K. Nielsen, t.h. fru Nielsen?

 

 

1931. Gymnastik for unge piger fra omegnen. Lærerinde Karen Kolstrup
1936-37. Elevbillede med forstanderparrene Nielsen og Elmer
1937? Elevbillede. Forrest til højre sidder forstanderne Elmer og Nielsen
1939. Forstanderparret Ragnhild og Magne Kjærgaard i gang med ”oprydning” efter ankomsten
1945, ca. Hjemmeboende elever på vej hjem
1945, forår. Tyske soldater, der havde beslaglagt bl.a. gymnastiksalen, i skolegården
1947. Sytime i haven med elever og børn. Foran Ragnhild og Magne Kjærgaard sidder lærinde Karen Holm
1947. Sytime med lærerinde Karen Holm, Skjørring
1950, ca. ”Kejserens nye Klæder” opføres som friluftsforestilling
1950. Klasseværelse før renoveringen 1953, da to-mandspulte blev erstattet af fritstående borde
1951-52. Hjemmeboende elever på Efterskolens vinterhold
1952, ca. Elevbillede med forstanderparret Ragnhild og Magne Kjærgård med børn forrest
1952. Efterskolen set fra øst med den store køkkenhave i forgrunden. Den brugtes til ca. 1990
1957-58(?). Drengeholdet i aktivitet i sløjdlokalet
1957-58. Drengene i spring over buk i gymnastiksalen – i god ro og orden

1960, forår. Efterskolen set fra Århusvej. Ca. 1968 blev tilkørselen her sløjfet, så skolen fik indkørsel fra Skolevej
1960. Forstanderfrue1959-1979 Ellen Madsen
1964, februar. Ridelærer Knud Jørgensen, Klankvej, og forstander Gunnar Madsen instruerer
1968, maj. Gunnar Madsen, forstander 1959-1979, ved sit skrivebord
1968. Ved model af nybygning ses f.v. Asta Skinnebak,Magne Kjærgaard, Gunnar Madsen, tidl. provst K.G. Hillgaard og Chresten Aaes
1970. Udstilling af elevarbejder. Lærer Margit Lykke Damsgaard
1978, sommer. Elever på ridetur ad Skjørringvej mod syd ud for Galten Rideskole
1982, oktober. Produktionsuge med bl.a ”reberbane”
1982-83. Loppemarked i gymnastiksalen
1983. Det nye forstanderpar Karin og Peter Svane
1989, maj. Heste til rideundervisning. Forstander Peter Svane
1993. Indvigelse af “Rød”
1993. Et kig ind i et elevværelse i den nye tilbygning
1995, august. Forstanderfrue Karin Svane i den nye ridehal
1996, februar. Ridetræning i den nybyggede ridehal