ELEVERNES EVALUERINGER

Evalueringen er lavet anonymt via skoleintra

Undersøgelser baseret på elevernes svar giver indblik i deres tilfredshed.

Elevevaluering af skoleåret 2017/18 Klank Efterskole

Elevholdet 2017/18 bestod af lige knap 100 elever. Eleverne kommer fra hele landet dog med en klar overvægt af elever fra Øst- og Midtjylland. De var fordelt på 6 klasser. 2 almindelige 9. klasser, 2 almindelige 10. klasser, 1 International 10. klasse, hvor undervisningen foregik på engelsk samt endelig en lille klasse med fokus på Dansk som 2. sprog.

Eleverne har hørt om Klank Efterskole via Efterskolernes hjemmeside samt fra venner og familie. De har valgt skolen primært på grund af linjefagene/International Klasse samt på baggrund af besøg på Efterskolernes Dag.

Eleverne har været meget glade for deres efterskoleophold og udtrykker generelt stor tilfredshed med undervisningen i såvel de boglige fag som linje- og valgfag. Specielt nævnes tilfredshed med det store udvalg af valgfag.

Årets hit: Strynøtur, galla aften, natløb, skitur, skærmfri uge, linjefagsdage og ture, musical, elevfester….

Forslag til næste år: Prøve/besøge hinandens linjefag, ” Mødestedet ” skal gøres mere attraktivt ( hyggeligere, flere spil m.m. ), Valgfagene skal fordeles på hele ugen, anskaffe flere ting til udendørsaktiviteter,  temaweekender.

Kommentarer til regler og konsekvenser: Reglerne er eleverne generelt tilfredse med, men der er uenighed om hvorvidt vores konsekvenser er hårde nok. Synspunkterne er ikke entydige og går fra tilfredshed til ønske om hårdere konsekvenser for regelbrud.

Elevholdet 2017/18.