ELEVERNES EVALUERINGER

Evalueringen er lavet anonymt via skoleintra

Undersøgelser baseret på elevernes svar giver indblik i deres tilfredshed.

Elevevaluering af skoleåret 2019/20 Klank Efterskole

Elevholdet 2019/20 var på 118 årselever.
Eleverne kommer fra hele landet dog med en klar overvægt af elever fra Øst- og Midtjylland. De var fordelt på 5 klasser. 1  9. klasser, 3 almindelige 10. klasser, 1 International 10. klasse, hvor undervisningen foregik på engelsk.

Eleverne har hørt om Klank Efterskole via Efterskolernes hjemmeside samt fra venner og familie. De har valgt skolen primært på grund af linjefagene/International Klasse samt på baggrund af besøg på Efterskolernes Dag, ” 24-timer på Klank ” og ” Besøgsaftener “.

Eleverne har været meget glade for deres efterskoleophold og udtrykker generelt stor tilfredshed med undervisningen i såvel de boglige fag som linje- og valgfag. Specielt nævnes tilfredshed med det store udvalg af valgfag.
Foråret var som bekendt afbrudt af 9 ugers hjemsendelse p.gr.a. Corona – det til trods lykkedes det at få hjemmeudervisningen til at fungere samt afslutte året sammen på en god måde.

Årets hit: Strynøtur, galla aften, skitur og ture, musical, elevfester….

Forslag til næste år: Prøve/besøge hinandens linjefag, stilletime, flere kontaktgruppearrangementer, valgfagene skal fordeles på hele ugen.

Kommentarer til regler og konsekvenser: Der er stor forståelse for skolens regler og måden de bliver administreret på

Værelsesordning – roomieskift 2 gange: Generelt stor tilfredshed med at lære flere rigtig godt at kende, selvfølgelig lidt stressende og vemodigt op til flytterunderne.

Elevholdet 2019/20.