SKOLENS HISTORIE

Klank efterskole har rødder langt tilbage i tiden.

Skolen blev grundlagt i 1868 som Højskole

Grundlagt i 1868 som Højskole

Klank Efterskole har rødder langt tilbage i tiden. Skolen blev grundlagt i 1868 som Højskole, og virkede som sådan i mange år. I perioder var der også landbrugsskole, friskole og børneskole. Siden 1939 har den dog været drevet udelukkende som efterskole. I 1943 blev driften af skolen ændret til at være en selvejende institution med bestyrelse. Sådan fungerer skolen også i dag.

Hovedbygningen er den ældste bygning, som stammer helt tilbage fra skolens grundlæggelse. Efterhånden er skolen blevet udbygget med flere undervisningslokaler – og andre faciliteter til eleverne. I dag rummer Klank Efterskole 6 klasselokaler, dansehal, foredragssal, håndarbejde, billedkunst- og cykelværksted, musiklokale + studie, moderne fysiklokale, styrketræningslokale, 42 dobbeltværelser,10 3-mandsværelser, stald til skolens heste og en ridehal. I umiddelbar nærhed af skolen findes 2 idrætshaller, 7 fodboldbaner og en kunstgræsbane som skolen benytter sig af.

 

Fra højskole til børneskole til efterskole

Fra højskole til børneskole til efterskole har Klank Efterskole udbudt mange forskellige fag. I 1966 fik den daværende forstander den idé at tilbyde ridning som et fag på skolen. Det er i dag stadig ét blandt mange tilbud Klank Efterskole har.

Fra 2004 har vi på Klank Efterskole kunnet tilbyde undervisning i spansk, fransk og Cambridge engelsk, som er en del af en bred vifte af sprogfag på Klank Efterskole. Fra og med skoleåret 2013/14 har vi endvidere tilbudt en international 10. klasse – Klank International, hvor der undervises på engelsk i alle fag. Derudover er der linjefagene adventure, design, fodbold, kunst, cykling, dans, musik og ridning. De forskellige fag er med til at tiltrække forskellige elever, og på skolen bringer vi dem sammen i et stort fællesskab.

Historien er med til at gøre Klank Efterskole, det den er, men eleverne har mindst lige så stor indflydelse på, hvad Klank Efterskole er. Klank Efterskole vil derfor udvikle sig med de nye elever, der kommer hvert år.