LOV OM ÅBENHED

Åbenhed og gennemsigtighed

Alle skoler skal i medfør af lov om gennemsigtighed og åbenhed

Alle skoler skal i medfør af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. offentliggøre karaktergivningen på deres hjemmeside. Klank Efterskoles karaktergennemsnit findes vha. nedenstående link til Undervisningsministeriets hjemmeside.

Karakterer ved afgangsprøver i 9. klasse og karaktergennemsnit fordelt på fag:

  • Følg linket: Karakterer i 9. og 10. klasse – Lands-, kommune- og skoleniveau >>
  • Vælg “Klank Efterskole” til højre på listen over grundskoler
  • Klik på “Skoletal” (nederste højre hjørne) – se karakterer ved afgangsprøver i 9. klasse
  • Klik på bjælken med teksten “9. klasses karaktergennemsnit fordelt på fag” nederst til venstre
  • Vælg specifikt fag i spalte til højre

10. klasses karaktergennemsnit fordelt på fag:


Ligeledes skal skolerne også offentliggøre elevers fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse.

Benyt nedenstående link til Undervisningsministeriets hjemmeside for at se Klank Efterskoles tal. 

Fysisk APV >>

Psykisk APV >>

Persondatapolitik Klank Efterskole

Denne politik beskriver, hvilke personoplysninger, vi indsamler om besøgende på skolens hjemmeside, kommende og nuværende elever og deres forældre samt andre eksterne samarbejdspartnere. Den beskriver også, hvordan vi håndterer oplysningerne, hvem de deles med og hvornår de bliver slettet igen.

Politikken skal opfylde kravene til oplysning om behandling af personoplysninger i EU’s Forordning om beskyttelse af persondata (GDPR) 2016/679 af 27. april 2016, som er trådt i kraft 25. maj 2018, samt lov om persondata (Reference indsættes når loven er vedtaget).

Denne politik er under udarbejdelse, og vil være tilgængeligt på hjemmesiden snarest