LOV OM ÅBENHED OG GENNEMSIGTIGHED

Pligt til offentliggørelse af oplysninger

Alle skoler skal i medfør af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. offentliggøre forskellige oplysninger om elevernes karaktergennemsnit og deres videre færd gennem uddannelsessystemet.

Nøgletal

Børne- og Undervisningsministeriet offentliggør hvert år nøgletal om karaktergennemsnit, elevernes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse for elever.

Benyt nedenstående link til Undervisningsministeriets hjemmeside for at se Klank Efterskoles tal. 

https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/703300.aspx/

 

Fysisk APV >>

Psykisk APV >>

Persondatapolitik Klank Efterskole

Denne politik beskriver, hvilke personoplysninger, vi indsamler om besøgende på skolens hjemmeside, kommende og nuværende elever og deres forældre samt andre eksterne samarbejdspartnere. Den beskriver også, hvordan vi håndterer oplysningerne, hvem de deles med og hvornår de bliver slettet igen.

Politikken skal opfylde kravene til oplysning om behandling af personoplysninger i EU’s Forordning om beskyttelse af persondata (GDPR) 2016/679 af 27. april 2016, som er trådt i kraft 25. maj 2018, samt lov om persondata (Reference indsættes når loven er vedtaget).

Denne politik er under udarbejdelse, og vil være tilgængeligt på hjemmesiden snarest