VÆRDIGRUNDLAG

det hele menneske i centrum

Eleverne skal opleve glæden ved livet i et fællesskab byggende på gensidig respekt, ligeværd og hensyn til personlige værdier.

På Klank Efterskole er det hele menneske i centrum. Eleverne skal opleve glæden ved livet i et fællesskab byggende på gensidig respekt, ligeværd og hensyn til personlige værdier.

Vi vil skabe et miljø hvor alle kan føle tryghed, blive set, hørt og forstået – og se muligheder frem for begrænsninger. Vi ser mangfoldighed og forskellighed som en kvalitet.

Vi har fokus på elevernes almene livsoplysning og vil møde eleverne i et læringsmiljø der udfordrer den enkelte fagligt og bygger på respekt og tillid til hinanden. Vi forventer at eleverne deltager aktivt i efterskolelivet med respekt for den enkelte, såvel som helheden.

Skolen skal gennem sit eget eksempel give eleverne mod på og lyst til et forpligtende fællesskab og demokrati i alle sammenhænge.

Grundtvigs tanker om skole, dannelse og uddannelse

Skolen for livet:
Skolen er ikke i første omgang en forberedelse til livet engang. Skolegang skal være et liv i sig selv, og gøre eleverne klogere på det liv de har her og nu. Livet efter skolen kommer i anden række.

Livsoplysning:
Vi skal lære de fundamentale færdigheder: at regne, læse og skrive og mere til. MEN vi skal også have lyst til at lære at få mod på livet, og tage vare på det, at blive oplyst om det liv, vi lever sammen. Oplysning skal være en lyst og drivkraft.

Folkelighed:
Folkelighed betyder folke-lighed. Et folkeligt samfund bygger på ”lige værdighed i borg som hytte” . Vi skal have fælles love, historie, sange, og ikke mindst et opvakt folk.

Åndsfrihed:
Ethvert menneske kan tænke frit og danne synspunkter, meninger og forestillinger- også radikalt anderledes livs-og menneskesyn end flertallets- og det til trods høre til i fællesskabet. Åndsfrihed er kompromisløs vilje til at rumme det menneske, der står et andet sted end der, hvor jeg selv er forankret. Åndsfrihed er kompromisløs villighed til at magte og håndtere selv den mest ekstreme intolerance.

Den levende samtale:
Den levende samtale udfolder sig frit og uden fast retning. Man mødes i samtalen, udvikler, forandre og skaber al slags liv. Det er samtalen mellem elev-lærer, elever indbyrdes, alle mennesker.

Gribe verden-begribe verden.
Se livsoplysning.

Fællessangen og fortællingen er central i formidlingen af det Grundtvigske menneske og livssyn:
Grundtvigs menneske- og livssyn ligger i hans mange salmer og sange. Han skrev ikke en biografi om sit liv, men har efterladt et stort arbejde til sine efterkommere om, at tolke hvad han har skrevet.

Først oplive så oplyse:
Eleven skal stimuleres og motiveres for at have lyst til at lære. De fleste har den lyst, men hvis den ikke er tilstede, skal den lokkes frem. Vi ser ofte den forandring, da et skoleskift, kan være meget motiverende.

Det forpligtigende fællesskab vægtes i ord og praksis:
I efterskolelivet er fællesskabet bærende. Kammeratskabet eleverne i mellem, fællesoplevelser, venner for livet, fællesskaber som bliver forpligtigende. Fællesskabet er også køkkentjans, rengøring, forberedelser af undervisning, alle aktiviteter der involvere andre mennesker. Det forpligter også, der skal også handles på ordet fællesskab.