ØKONOMI

DER KAN IKKE SÆTTES PRIS PÅ UDVIKLING

Det kan være svært at navigere rundt i det økonomiske ift. til et efterskoleophold, men vi vil her på siden give dig det fulde overblik.

Skolepenge

Der er selvfølgelig nogle økonomiske omkostninger forbundet ved at have sit barn på efterskole.

For skoleåret 2024/25 er ugeprisen fastsat til kr. 2750,00.

For skoleåret 2025/26 er ugeprisen foreløbigt fastsat til kr. 2800,00.

Ugeprisen for skoleåret 2025/26 fastsættes endeligt ca. et halvt år før skolestart under hensyntagen til prisudviklingen i samfundet.

 

Beløbet dækker alle udgifter til kost, rejser, logi og undervisningsmaterialer.
Alle ansøgere er sikret et mindstebeløb i tilskud fra staten og støtten søges gennem efterskolen. Støttens størrelse afhænger af hjemmets indkomst.


Hvad vil det koste at have dit barn på efterskole

Prisen for et efterskoleophold kan beregnes på www.efterskolerne.dk

 


Gebyrer

Indmeldelsesgebyr: kr. 2.000
Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke ved senere framelding

Depositum: kr. 0
Der opkræves ikke depositum.

Udmeldelse:
Ved afbrudt ophold betales et udmeldelsesgebyr på 3 x kr. ugeprisen

Rejser
Alle planlagte rejser er inkluderet i ovenstående priser.