MOBBEPOLITIK

Hvad er mobning?

“En person er mobbet eller plaget, når han eller hun gentagne gange, og over en vis tid, bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer (Dan Olweus)

Mobbepolitik

Mobning kan både være verbalt, fysisk og digitalt.

Med et værdisæt på Klank Efterskole, der overordnet handler om, at det hele menneske er i centrum og at eleverne skal opleve glæden ved livet i et fællesskab byggende på ligeværd, respekt og hensyn, hvor personlig integritet, mangfoldighed og forskellighed er en kvalitet, tager vi mobning meget alvorligt.

Vi har et klart mål om, at alle elever skal have et efterskoleophold, hvor de føler sig trygge og kan udvikle sig som dem de er, og ud fra de forudsætninger og forskelligheder de kommer med.

 

Forebyggende arbejde

Som forebyggende arbejde, lægger vi i vores hverdag vægt på at eleverne har en god tone overfor hinanden, og er opmærksomme på evt. tegn på negativ adfærd. Derudover har vi en række tiltag, som blandt andet har til hensigt at ryste eleverne godt sammen ud fra tanken om at kendskab giver venskab. Herunder ses nogle af de væsentligste tiltag

  • Værelsessammensætningen – fra skoleårets start sættes eleverne sammen på værelser – denne sammensætning sker med udgangspunkt i at blande årgange og interesser så meget så muligt.
  • Gangsammensætningen – på gangene bor piger og drenge sammen, så man ikke kun har gangfællesskaber med nogen af samme køn.
  • Flyttefest – to gange om året holder vi en såkaldt flyttefest, hvor alle flytter værelse. På denne måde kommer eleverne til at bo sammen med tre forskellige værelseskammerater og i flere forskellige gang konstellationer i løbet af deres efterskoleophold.
  • Fællesprojekter – i løbet af året har vi en række fællesprojekter, der bl.a. skal være med til at ryste eventuelle grupperinger samt være øjenåbnere for, at alle har forskellige evner. Dette er for eksempel introturen, teaterugen, skituren og projektugen.
  • Kontaktlærer – alle elever har tilknyttet en kontaktlærer som der er mulighed for at mødes med efter behov. På denne måde forsøger vi at sikre os imod, at elever mangler en voksen at gå til.
  • Trivselsteam – der er på skolen et team af lærere, der har til opgave at tale med særligt udfordrede elever.
  • Åbenhed og respekt – dette er to begreber vi sætter højt, og i praksis betyder det, at vi  støtter eleverne i at fortælle ærligt og åbent om deres udfordringer og historie gennem elevoplæg. Dette kan være en stor udfordring for nogen, men vi har erfaring med, at det er meget givende.
  • Klare forventninger – når skoleåret starter, laver vi elevkontrakter. Dette betyder, at vi sikrer os, at eleverne kender skolens regler, hvilket de efterfølgende skriver under på. En af disse regler er at opføre sig ordentligt, hvilket vi i al sin enkelthed mener er en forudsætning for, at kunne indgå i et efterskolefællesskab.

 

I tilfælde af mobning

Skulle der opstå situationer, hvor en elev føler sig mobbet, har vi følgende handleplan;

  • Det er hele personalets ansvar at gribe ind, hvis vedkommende har observeret, eller bliver gjort opmærksom på mobning.
  • Der vil blive taget hånd om den mobbede, og om dem der mobber, gennem samtaler med kontaktlæreren og skolens ledelse. Derudover vil der også blive taget kontakt til hjemmet, hvis dette er nødvendigt, og forældre til alle parter i sagen kan blive indkaldt til et møde.

 

Efter mobningen

Efter gennemførte samtaler, har vi en klar forventning om at mobningen stopper. Dette vil vi igen følge op på gennem samtaler med kontaktlæreren, skolens ledelse og elevernes forældre