BESTYRELSEN OG SKOLEKREDS

Bestyrelsen har den
overordnede ledelse på skolen

Bestyrelsen vælges af og blandt skolekredsens medlemmer på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse på skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi.

Bestyrelsen vælges af og blandt skolekredsens medlemmer på den årlige generalforsamling.

Pr. 8. april 2019 består bestyrelsen ved Klank Efterskole af følgende:

  • Jette Aaberg (formand) – mail: jetteaaberg@gmail.com – tlf. 4095 3134
  • Niels Wolthers (næstformand) – mail: wolthersn@gmail.com – tlf. 4034 3311
  • Kristian Krogh (sekretær) – mail: krogh-kristian@hotmail.com – tlf. 2067 6512
  • Mads Iversen – mail: malermestermads@icloud.com – tlf. 2367 8431
  • Vibeke Helms – mail: vibeke@hestehaveskolen.dk – tlf: 2178 2520
  • Aksel Mølgård Bork – mail: akselbork@gmail.com – tlf: 4089 0259
  • Svend T. Ovesen – mail: sto@adr.dk – tlf: 6010 7319
  • Hanne-Lise Mandrup (suppleant) – mail: hanne-lise@stofanet.dk – tlf: 2320 7780
Ledelsesteam:
Medarbejderrepræsentant:
  • Rasmus Wagner – mail: Rasmus.wagner79@gmail.com – tlf:20702151

 Skolekreds Klank Efterskole

Klank Efterskole er en fri grundtvigsk efterskole med rødder tilbage til 1868, og siden oprettelsen har et stort antal venner, naboer, personale, samarbejdspartnere, forældre, forhenværende elever og mange andre bakket op om skolen ved deres medlemskab af skolekredsen.

Skønt meget er ændret siden 1868, har Klank Efterskole stadig brug for en skolekreds.

Som medlem af skolekredsen…..

får du mulighed for at følge med i livet på efterskolen gennem nyhedsbreve og du inviteres med til en række arrangementer hvert år:

Teater/musicalforestillinger, juleafslutning, gl.elevfest, generalforsamling m.m.

Klank Efterskoles bestyrelse vælges blandt skolekredsens medlemmer.

Hvem kan blive medlem?

Enhver med interesse og sympati for skolen og dens arbejde kan søge optagelse i skolekredsen.

Hvordan bliver jeg medlem?

Du udfylder blanketten forneden på siden og afleverer eller sender den til skolen.

Efter førstkommende bestyrelsesmøde får du besked om optagelse.

Hvad koster det?

Et symbolsk beløb – 60 kr. om året. Beløbet kan indbetales på skolens konto 6114-4930095552.