BESTYRELSEN OG SKOLEKREDS

Bestyrelsen har den
overordnede ledelse på skolen

Bestyrelsen vælges af og blandt skolekredsens medlemmer på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse på skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi.

 

Pr. 11. april 2024 består bestyrelsen ved Klank Efterskole af følgende

   • Jette Aaberg (formand) mail: jaa@klank-efterskole.dk
   • Hanne-Lise Mandrup (næstformand)
   • Peter Lund
   • Svend T. Ovesen
   • Daniel Hyldgaard
   • Claus Christensen
   • Simone Wieland
Ledelsesteam:
Medarbejderrepræsentant:
   • Morten Dahlerup Raundahl

 Skolekreds Klank Efterskole

Klank Efterskole er en fri grundtvigsk efterskole med rødder tilbage til 1868, og siden oprettelsen har et stort antal venner, naboer, personale, samarbejdspartnere, forældre, forhenværende elever og mange andre bakket op om skolen ved deres medlemskab af skolekredsen.

Skønt meget er ændret siden 1868, har Klank Efterskole stadig brug for en skolekreds. Man kan ikke drive en efterskole uden skolekreds, der står bag skolens oprettelse og virksomhed.

Som medlem af skolekredsen…

får du mulighed for at følge med i livet på efterskolen gennem nyhedsbreve og du inviteres med til en række arrangementer hvert år:
Teater/musicalforestillinger, juleafslutning, gammel elevfest, generalforsamling m.m.

Hvem kan blive medlem?

Enhver med interesse og sympati for skolen og dens arbejde kan søge optagelse i skolekredsen.

Hvordan bliver jeg medlem?

Du udfylder blanketten her på siden, efter førstkommende bestyrelsesmøde får du besked om optagelse.

Medlemsskabet er gratis