BESTYRELSEN OG SKOLEKREDS

Bestyrelsen har den
overordnede ledelse på skolen

Bestyrelsen vælges af og blandt skolekredsens medlemmer på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse på skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi.

Pr. 18. juni 2020 består bestyrelsen ved Klank Efterskole af følgende

   • Jette Aaberg (formand) – mail: jetteaaberg@gmail.com – tlf. 4095 3134
   • Niels Wolthers (næstformand) – mail: wolthersn@gmail.com – tlf. 4034 3311
   • Kristian Krogh (sekretær) – mail: krogh-kristian@hotmail.com – tlf. 2067 6512
   • Mads Iversen – mail: malermestermads@icloud.com – tlf. 2367 8431
   • Vibeke Helms – mail: vibeke@hestehaveskolen.dk – tlf: 2178 2520
   • Svend T. Ovesen – mail: sto@adr.dk – tlf: 6010 7319
   • Hanne-Lise Mandrup – mail: hlmandrup@protonmail.com – tlf: 2320 7780
   • Der er ingen suppleant
Ledelsesteam:
Medarbejderrepræsentant:
   • Rasmus Wagner – mail: Rasmus.wagner79@gmail.com – tlf:20702151

 Skolekreds Klank Efterskole

Klank Efterskole er en fri grundtvigsk efterskole med rødder tilbage til 1868, og siden oprettelsen har et stort antal venner, naboer, personale, samarbejdspartnere, forældre, forhenværende elever og mange andre bakket op om skolen ved deres medlemskab af skolekredsen.
Skønt meget er ændret siden 1868, har Klank Efterskole stadig brug for en skolekreds. Man kan ikke drive en efterskole uden skolekreds, der står bag skolens oprettelse og virksomhed.

Som medlem af skolekredsen…..

får du mulighed for at følge med i livet på efterskolen gennem nyhedsbreve og du inviteres med til en række arrangementer hvert år:
Teater/musicalforestillinger, juleafslutning, gl.elevfest, generalforsamling m.m.

Hvem kan blive medlem?

Enhver med interesse og sympati for skolen og dens arbejde kan søge optagelse i skolekredsen.

Hvordan bliver jeg medlem?

Du udfylder blanketten her på siden, efter førstkommende bestyrelsesmøde får du besked om optagelse.

Medlemsskabet er gratis