NATURVIDENSKABELIGE

TIL DIG DER ER MERE
TIL TAL OG TEORI

Fysik/Kemi, Mega matematik, Programmering af robotter, Kemishow og Matematikværksted, se beskrivelse af valgfagene nedenfor.

Fysik/Kemi

Læs mere

(VALGFRI I 10. KLASSE)

2 timer pr. uge. Mulighed for at aflægge 10. klasses afgangsprøve.

“I fysik og kemi løser man naturens gåder ved hjælp af overvejelser, iagttagelser og forsøg, som enhver kan udføre.” Galilei

Fysik/kemi mærker vi hele tiden i vores hverdag. Når vi taber en kuglepen (tyngdekraften), når vi spiser og forbrænder (kemiske processer), eller sågar når vi tænder lyset (elektricitet).

Faget fysik tager udgangspunkt i de fænomener, som du oplever i hverdagen. Vi sigter mod at give dig forståelse for fagenes betydning ved beskrivelsen af vort univers. Vi vil gøre dig fortrolig med, hvordan fagenes begrebssystemer skabes, efterprøves og udvikles gennem en vekselvirkning mellem teori og eksperiment. Derudover vil vi introducere dig til den påvirkning fysik og kemi har på den teknologiske udvikling.

Fysik og kemi giver dig indsigt i mange forskellige processer i hverdagen, og du vil opleve verden på en anden måde.

Mega matematik

Læs mere

Formål:

Formålet med faget er at styrke elevernes kunnen inden for avancerede matematiske færdigheder og forståelse. Det er målet, at gøre den enkelte elev bedre rustet til det høje niveau, som undervisningen i matematik er på en gymnasial retning, samt til den afsluttende prøve i slutningen af skoleåret. Evt. kan undervisningen også hjælpe den enkelte elev med en afklaring til valget af niveauet i matematikundervisningen på ungdomsuddannelsen.

Eleverne får mulighed for selvstændigt og aktivt at forstå og løse opgaver på et højere niveau.

Faget henvender sig til de elever, der let ved den boglige forståelse, og som agter at vælge matematik på niveau A eller B på en gymnasial uddannelse.

Timetal: 1time pr. uge periodevis

Arbejdsmetoder og arbejdsformer:

Undervisningen foregår primært ved et oplæg af et matematisk problem. Eleverne skal da i grupper komme med løsningsforslag. Forslagene præsenteres for klassen med efterfølgende debat.

Status og evalueringsformer:

Der foretages samtaler med holdet samt evt. den enkelte elev i løbet af skoleåret om indhold og form.

Som grundbog anvendes:

De bøger / materialer som eleverne har fået udleveret af deres respektive matematiklærere, samt forskellige hjemmesider, elektroniske opslagsværker og matematikportaler på Internettet.

Indhold:

  • Undervisningen vil centrere sig om emner, som aftales mellem eleverne og læreren.
  • Undervisning i regneark vil forekomme. Endvidere præsenteres også andre matematikprogrammer til pc. som kan være en hjælp til elevens indlæring og selvstudie.

Kemishow

Læs mere

Brændende pengesedler

Kæmpe flødeboller

Ild

Store brag

Mystiske vædsker

Afslutningsforestilling

Lyder det spændende så er Kemishow lige noget for dig.

Matematik-værksted

Læs mere

Formål:

Formålet med faget er at styrke elevernes kunnen i de grundlæggende matematiske færdigheder og forståelse. Det er målet, at gøre den enkelte elev bedre rustet til den generelle undervisning i matematik, samt til den afsluttende prøve i slutningen af skoleåret.

Eleverne får mulighed for selvstændigt og aktivt at forstå og løse opgaver på forskellige niveauer.

Faget henvender sig til de elever, der har haft svært ved den boglige forståelse.

Timetal: 1time pr. uge periodevis.

Arbejdsmetoder og arbejdsformer:

Undervisningen foregår primært ved teoretisk gennemgang af stoffet med efterfølgende løsning af opgaver af praktisk art.

Status og evalueringsformer:

I slutningen af hver lektion foretages en test / opsamling i det gennemgåede stof af ca. 5 min. varighed.Et tæt samarbejde med den enkeltes matematiklærer er en forudsætning for elevens indlæring.

Som grundbog anvendes:

De bøger / materialer som eleverne har fået udleveret af deres respektive matematiklærere.

Indhold:

  • Undervisningen vil centrere sig om emner, som aftales mellem eleverne og matematiklærerne.
  • Undervisning i regneark og andre matematikprogrammer til pc. som kan være en hjælp til elevens indlæring.
  • Støtte og hjælp til afleveringsopgaver.