BOGLIGE VALGFAG

VORES BOGLIGE VALGFAG HAR MEGET AT BYDE PÅ

Spansk, tysk, fransk og psykologi, se beskrivelse af valgfagene nedenfor.

 

Spansk

Læs mere

Spansk er et sprog der tales af mere end 350 millioner mennesker over hele verden. Det er også et sprog der er forholdsvist let at gå til, når man kender de grundlæggende udtaleregler. Det ville være rart ikke at være helt lost, hvis sommerferien skulle gå til Barcelona.

Der er nok nogle af jer, der overvejer at vælge spansk på gymnasiet, og dette er derfor en god mulighed for, at I kan snuse lidt til sproget.

I skal både lytte, læse, synge og tale men også skrive lidt. I kommer også til at lære lidt om kultur og historie i de spansktalende lande. I skal regne med, at der vil blive lidt lektier i dette fag.

1 time pr. uge halvårligt

Tysk

Læs mere

Fp10, 10. klasses afgangsprøve
I tysk får du mulighed for at blive mere tryg i det tyske sprog.

Om du har brug for at udvide dit ordforråd, forbedre din grammatiske forståelse eller om du “bare” har brug for at øve dig i at turde spytte tyske ord ud af munden inden det går videre for alvor på gymnasiet eller handelsskolen f.eks., så kan et ekstra års tysk være en rigtig god investering.

Du får et indblik i tysk kultur og samfund gennem forskellige emner vi vælger i fællesskab. Det kan f.eks. være Jugendkultur, Musik, Anders sein, Kulturtreffen, Freizeit, das Leben in der DDR, die Schweiz, Extremsportler … eller måske har du en anden god idé?

Når vi har tysk prøver vi at tale tysk. Vi sætter selv rammerne for et trygt rum, hvor alle kan turde lave fejl, sige pyt og prøve igen. Vi snakker, læser, quizzer, lytter, ser film, spiller spil og er også lidt kreative – på tysk.

Sammen ruster vi os godt og grundigt til den afsluttende eksamen, der består af en skriftlig og en mundtlig del.

3 timer pr. uge

Fransk

Læs mere

Med fransk som valgfag har du f.eks. mulighed for at træne og udvide dit ordforråd. Du kan give grammatikken et ekstra hug og få de der franske bøjninger helt ind under huden eller du kan gribe året hér som en ny chance for at komme i mundtlig topform.

Uanset hvad vil du blive præsenteret for lidt af hvert, fra relevant kulturforståelse til hardcore grammaire.

Vi skal lege, spille, sniksnakke, lytte, synge, se film og læse fakta og fiktion. Det kræver mod at udtrykke sig på et fremmedsprog. Vi træner i franskundervisningen at turde og at turde fejle, og vi gør os umage for at lade timerne emme af tillid og fællesskab.

1 timer pr. uge

Samfundsfag

Læs mere

Kom og få repeteret/genopfrisket din viden fra samfundsfagstimerne uanset om du er 9. eller 10. klasses elev.
Indholdet bestemmes i samarbejde med eleverne.

Af tidligere forløb kan nævnes:
De Danske Politiske Partier og deres holdninger.

Det danske politiske system, herunder Kommunal- og Folketingsvalg.

Det danske og andre velfærdssystemer.

Straf og ret.

Flygtninge og indvandring i Danmark og i Verden.

Undervisningen er tilrettelagt således, at der både indgår teoretisk stof samt debatter. Det teoretiske stof vil danne udgangspunkt for en eller flere diskussioner, der skal være med til at skabe en større forståelse for det samfund og den verden vi lever i. Dog kan aktuelle begivenheder også benyttes som udgangspunkt.

1 time pr. uge periodevis

Filosofi

Læs mere

Filosofi er for dem, der undrer sig. Filosofi er for dem som gerne vil blive klogere på sig selv og den verden vi lever i.

Filosofi er for dem, der gerne vil udfordre sig selv og sin egen måde at tænke på.
I filosofi kan vi tage forskellige spørgsmål op til en grundigere undersøgelse og diskussion. Det kunne være spørgsmål som: Hvad gør mig til mig? Hvad er i grunden virkelighed? Hvad gør vi, når vi havner i uløselige dilemma? Hvad er meningen med livet? Hvem har egentlig bestemt, hvad der er pænt og grimt? Og hvad gør forresten et godt argument til et godt argument?

Filosofi betyder kærlighed til visdom, men ikke alle filosoffer føler sig særligt kloge. Filosoffen Sokrates, som levede i det antikke Grækenland, er bl.a. kendt for at have sagt: “Det eneste jeg med sikkerhed ved, er at jeg ikke ved noget.”

1 time pr. uge periodevis