KREATIVE VALGFAG

DE KREATIVE VALGFAG
HAR MASSER AT BYDE PÅ

Kreativt værksted, digital fotografering og håndarbejde, klik på valgfagene herunder

Kreativt værksted

Læs mere

Kreativt værksted er for alle, der har lyst til at udtrykke sig med og i billeder og blive bedre til at beherske processerne.

Der vil blive mulighed for at arbejde med mange forskellige teknikker og materialer, f.eks. tegning, akvarel, acryl- og oliemaling, collage, skulptur og grafik (tryk).

Enhver, der har lyst til det, kan benytte værkstedet i fritiden.

Timetal: 2 timer pr. uge

Digital fotografering

Læs mere

Digital fotografering.

Formål:

Formålet med undervisningen er at eleverne udvikler deres færdigheder i at bruge og forstå fotografi som et personligt meddelelses- og udtryksmiddel. De skal lære at være kritisk ved at kunne analysere og vurdere egne og andres fotografier.

Arbejdsmetoder og arbejdsformer:

Hver lektion starter med et fællesoplæg med evaluering fra tidligere lektioner og med fremtidige opgaver ud fra indholdsbeskrivelsen.

Der undervises i 1 time pr. uge periodevis.

Status og evalueringsformer:

Afleveringsopgaver, som primært bruges til udstillinger på skolen samt kan uploades på skolens hjemmeside / facebook.

Praktiske projekter som udarbejdes og fremlægges enkelt- og gruppevis for fotoholdet.

Indhold:

  • Kameraets opbygning og funktioner.
  • Billedopbygning (komposition)
  • Manipulering af billeder (forskellige teknikker vha. computerprogrammer)

Dette gøres ud fra flg. temaer:

  • naturfotografering
  • portrætfotografering
  • kunstbillede ud fra et overordnet tema, som er fastlagt af holdet i fællesskab.

Håndarbejde

Læs mere

Har du lyst til at arbejde med dine hænder

  • at sy
  • at filte
  • at brodere
  • at udforske materialernes mulighed

– så er håndarbejde et valghold for dig.

Timetal: 2 timer pr. uge