UNDERVISNINGSMILJØET

lavet i samarbejde med elevråd i efteråret 2020. ( SH, CH, KL)

Undervisningsmiljøet på Klank Efterskole 20/21:

Psykisk arbejdsmiljø:

1. Hårdt ikke at kunne besøge venner/veninder i forbindelse med Coronarestritionerne

2. Savner flere fællesrum med mulighed for at være sammen på tværs af familiegrupper – i respekt for restriktionerne

3. Hårdt at bytte værelser- mister kontakten til II gamle II venner- p.gr.a. familiegruppeafgrænsningerne.

4. Eleverne ønsker flere obligatoriske fællesaktiviteter ( aften – weekend )

Fysisk arbejdsmiljø:

1. Bedre faciliteter i forbindelse med fysisk træning ( fittness )

2. Omklædningsfaciliteter for rideelever – ikke eksisterende

3. PS 4 muligheder

4. “Kassen” (værelsesgang) udvendig beklædning og badeforhold trænger til renovering


Handleplan:

Psykisk undervisningsmiljø:

  • Ad. 1+2 fællesrum på II loftet II indrettes til stilleaktiviteter i uge 2-6. Der opfordres til flere aktiviteter i værelsesfløjen i aften- og weekendtimerne
  • Ad. 3 2. bytterunde i marts tages op til revision, hvis coronarestriktionerne fortsætter.
  • Ad. 4- vagtlærerne/kontaktgrupper/elevråd sættes på opgaven fra start decembe 2020

Fysisk arbejdsmiljø:

  • Ad. 1 – fittne sslo kalet shines op. Malin g, nye redskab er, oprydning ( uge2-6)
  • Ad. 2 – nye omklædningsfaciliteter med elevskabe etableres i forbindelse med stalden. Arbejdet påbegyndt i uge 2 – forventes færdig i løbet af fo rår et.
  • Ad. 3 – Playst at ion hj ørne i lokale ud for biografen er etableret i november 2020.
  • Ad. 4 – udv endig beklædning/ renoverin g af kassen færdig gøres ug e 2-4. Baderum renoveres senest i sommerferien 2021