MUSISKE VALGFAG

DER ER MASSER AF MUSISKE VALGFAG

Band, kor, guitar, musikteori og performance, se beskrivelse af valgfagene nedenfor.

Band

Læs mere

Undervisningens formål er at lære eleverne at spille sammen. Skolen råder over el-guitarer, elbas, trommesæt, keyboard, klaver og sanganlæg. Undervisningen foregår på disse instrumenter.

Man er selvfølgelig velkommen til selv at tage sit eget instrument med – af hvilken slags det end måtte være.

Der undervises på mindre hold af 6 – 7 elever, og undervisningen tilpasses det niveau eleven befinder sig på.

Musiklokalet har en musikcomputer og vi arbejder med Cubase SX, så der er mulighed for at indspille musik og brænde en CD. Vi laver bl.a. en CD med noget af den musik der er indspillet i årets løb.

Man vælger faget for et halvt år af gangen, og et instrument, som man vil spille på i dette tidsrum.

Der kræves ingen forudsætninger – kun lyst.

Det er muligt at benytte musiklokalet i fritiden – efter bestemte retningslinier.

Vi bruger elevernes musikalske udfoldelser ved forældrearrangementer, når vi laver musical/teaterforestillinger m.m. Timetal: 2 timer pr. uge

Kor

Læs mere

Hvis du kan lide at synge og at gøre det sammen med andre så er kor vist lige noget for dig. Kor handler nemlig først og fremmest om at gøre noget sammen. Til kor skal vi arbejde meget med stemmen. Der findes mange forskellige måder at synge på, og vi skal bl.a. arbejde med forskellige sangteknikker. Der synges mange forskellige ting. Vi skal både synge kanon, flerstemmigt, rytmisk og klassisk. Nogle gange skal vi også arbejde sammen med sammenspilsholdet, så vi kan få musik til vores sang.

Timetal: 1 timer pr. uge

Guitar

Læs mere

Undervisningen foregår på spansk guitar og på små hold med 5 elever.

Der er begynderhold og hold for øvede.

Der undervises i akkordspil, men hvis det ønskes kan spil efter noder også læres.

Timetal: En halv time eller 45min, alt efter hvor mange der tilmelder sig.

Der vil også blive tilbudt korte guitarforløb som tilbud om aftenen.

Musikteori

Læs mere

Her har du mulighed for at :

  • Lære at spille klaver
  • Lære nodernes navne og systemer
  • Arbejde med akkorder og becifring
  • At arbejde med din stemme

Musikteori er for de elever, der har lyst til at lære at spille klaver, men det er også for de elever der påtænker at gå på gymnasiet og gerne vil styrke deres viden, og være bedre rustet til faget musik.

Timetal: 2 timer pr. uge

Performance

Læs mere

Bliver du nervøs, når du skal stille dig op foran mennesker? Når du møder nye mennesker? Når du optræder? Til eksamen?

Så er faget “Performance” noget for dig. Det eneste der kræves af dig, er at du møder op med en lyst til at udvikle dig og til at prøve grænser af.

Der er fokus på den enkelte til trods for, at det er et gruppefag. Nogle gange vil det være dig, der er i fokus og andre gange er det dine kammerater. Du lærer således både ved at være dén der er “på”, men også ved at være tilskuer og ved at støtte op omkring dine kammerater.

Her er der plads til alle, der på forskellig vis har lyst til at udvikle sig.

Timetal: 1 timer pr. uge