Værelseskammerater og roomies på Klank Efterskoles

APV – PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Beskrivelse og vurdering af apv – psykisk arbejdsmiljø 2014

Beskrivelse og vurdering af apv – psykisk arbejdsmiljø 2014

Beskrivelse af problemfelter

Udviklingsmuligheder pkt. 5

Undersøgelsen peger på, at der skal sættes fokus på de faglige udviklingsmuligheder -(kompetenceudvikling).

Forudsigelighed pkt. 8

Undersøgelsen peger på en problemstilling omkring forudsigelighed i arbejdet. Vi kan på baggrund af de få kommentarer vedrørende forudsigelighed ikke udpege et egentligt problemfelt. En nærmere afklaring af problemfeltet anbefales.

Rolleklarhed pkt. 10

Undersøgelsen peger på, at der ved arbejde i udvalg generelt er et problemfelt omkring, mål, styring og organisering.

Prioritering og handlingsplan

Udviklingsmuligheder pkt. 5

Undersøgelsen peger på, at der skal sættes fokus på de faglige udviklingsmuligheder -(kompetenceudvikling).

Der skal udarbejdes kompetanceudviklingsplan for hver enkelt medarbejder.

Forudsigelighed pkt. 8

Undersøgelsen peger på en problemstilling omkring forudsigelighed i arbejdet. Vi kan på baggrund af de få kommentarer vedrørende forudsigelighed ikke udpege et egentligt problemfelt. En nærmere afklaring af problemfeltet anbefales.

Der afholdes møde mellem forstander, køkkenleder, arbejdsmiljøudvalget, tillidsmand og – suppleant for at afdække problemfeltet.

 Rolleklarhed pkt. 10

Undersøgelsen peger på, at der ved arbejde i udvalg generelt er et problemfelt omkring, mål, styring og organisering.

Der nedsættes et udvalg der skal udarbejde retningslinjer for ”Det gode udvalgsarbejde på Klank Efterskole”