OM INTERNATIONAL KLASSE

UNDERVISNING PÅ ENGELSK
CLASSES IN ENGLISH

Efterspørgsel fra tidligere Cambridge-elever samt skolens lærere gør, at vi nu går ”all in” og tilbyder en International Klasse.

Klank International Efterskole

 Er for dig som vil:

 • have større udfordringer
 • undervises på engelsk
 • en hverdag med en international dimension
 • opleve øget selvsikkerhed i fag og sprog
 • træne dit engelsk på studierejse
 • forberedes til videre studier med international dimension
 • Kort og godt: forberedes til en globaliseret verden

– og samtidig være del af et pulserende efterskoleliv med 110 andre unge, samt have et fedt linjefag – dans, cykling, ridning, fodbold, adventure, musik, design eller kunst

Fra skoleåret 13/14 tilbyder Klank Efterskole en International 10. Klasse, hvor undervisningen primært vil foregå på engelsk. Eleverne vil blive ført til eksamen indenfor et internationalt anerkendt uddannelsesprogram, nemlig IGCSE udbudt af Cambridge International Examinations.

Skolen har gennem en årrække ført elever til IGCSE prøven i engelsk med succes og har nu udvidet fagrækken til at omfatte matematik, Science og Global Perspectives.

Efterspørgsel fra tidligere Cambridge-elever samt skolens lærere gør, at vi nu går ”all in” og tilbyder en International Klasse.

Der opkræves en ekstra betaling til den Internationale 10. klasse på 4000 kr for studieturen samt 680 kr pr. Cambridgefag eleven går til eksamen i.

The International Class.

You want

 • to face larger challenges.
 • to be taught in English.
 • to have an international dimension in your everyday life.
 • to experience increased self-confidence concerning subjects and language.
 • to practise your English on a study tour.
 • to be prepared for further studies with an international dimension.
 • in short – to be prepared for a globalized world.

– and at the same time be part of a pulsating life with 110 other pupils at Klank Efterskole – including a great main subject: Dance, Cycling, Horse riding, Football,  Adventure, Music, Design or Art.

From the school year of 2013/2014 Klank Efterskole provides an International Class for year 10, in which instruction primarily will be in English.

The pupils will take examinations provided by the internationally recognised educational programme Cambridge IGCSE.

For several years pupils from Klank Efterskole have successfully taken examinations in Cambridge IGCSE English. Now Klank Efterskole also provides the subjects Cambridge IGCSE Mathematics, Cambridge IGCSE Global Perspectives, Cambridge IGCSE Combined Science, and Cambridge IGCSE German.

The request from former pupils and from the teachers of the school makes us go all in in providing an International Class.