En dag på Klank efterskole

En uforglemmelig tid

Venskab

Ridning

Et særligt linjefag på Klank efterskole er ridelinjen. På ridelinjen starter dagen altid lidt før, da hestene og stalden også skal gøres klar til dagen

Klank Aktiviteter Hvile

Form

Fodbold

En del af dagen på efterskolen, foregår også på de linjefag som eleverne har valgt.
Her kan man gå i dybden med sine interesser sammen med sine skolekammerater

Klank Aktiviteter Hvile

Hygge

Fællesskab

En vigtig del af en dag på Klank efterskole, handler om at styrke fællesskabet og skabe nye relationer. Det kan gøres på værelserne og i fællesarealerne på skolen.

Klank Aktiviteter Hvile

En typisk dag på Klank Efterskole

Klokken 07:10 starter dagen på Klank Efterskole med en morgentur rundt i det lokale område. Hvorefter der er morgenmad og informationer om resten af dagen fra skolens personale. Dette følges op af fælles morgensang og eleverne går herefter til undervisning eller køkken/rengøringstjans.

Klokken 12 går eleverne til frokost, derefter tilbage til undervisning og efter klokken 14:30 begynder elevernes linjefag, hvor kreativitet og fysisk udfoldelse kommer i fokus. Alt efter valg af linjefag er man på indtil aftensmad klokken 18:00. Resten af aftenen går med stilletime og fritid inden 22:30 hvor eleverne skal gøre klar til sengetid.

Morgen på Klank efterskole

Eftermiddag/linjefag