EVALUERING AF SKOLEÅRET 2017/2018

Evaluering af året der gik

Året gik, og det er tid til at kigge tilbage.

Evalueringspunkter:

  • Deltagelse/fravær
  • Sårbare elever, Trivselslærere, Kontaktlærerfunktion
  • TVÆRS, værelsesbyt, telefonregler og ” klippekort “
  • Bygningsforskønnelse

 

Ad. Deltagelse/fravær:
Deltagelse/fravær skal være et indsatsområde for skoleåret 18/19.
Enkelte elever har haft for meget fravær i løbet af året. Det er ikke i orden. Al fravær skal registreres, mødes med undren og følges op af ledelsen med det samme. I gentagelsestilfælde involveres forældre hurtigt i forløbet.

Ad. Sårbare elever, trivselslærere, Kontaktlærerfunktion
Det er vigtigt for os at vide så meget som muligt om evt. sårbare elever, således at vi kan tilrettelægge undervisning m.m. for dem i god tid. Der skal jævnligt følges op på målsætninger/specielle forløb for den enkelte.

Trivselslærerfunktionen opgraderes.

Årshjul for kontaktlærerfunktionen skal færdiggøres.

Ad. TVÆRS, værelsesbyt, telefonregler, klippekort

TVÆRS var et eksperiment, hvor vi i 2 perioder i løbet af året blandede eleverne på tværs af klasser i dansk, engelsk og matematik. Eksperimentet var en blandet succes. Det fungerede fint i perioder med fagdage, men ellers var det for forvirrende for eleverne at finde rundt i. Vi fastholder flere fagdage i løbet af året, hvor vi kan blande klasserne.

Værelsesbyt 2 gange i løbet af skoleåret var en stor succes. Der har aldrig tidligere været så få problemer omkring værelserne/roomies. Så det fastholdes i det nye skoleår.

Telefonregler – alle enige om, at reglerne ( telefoner på værelserne indtil kl. 15 og ingen telefoner i spisesal og boxen ) er overskuelige, accepterede og nemme at administrere. Det har været en stor succes ikke at se alle gå med næsen i mobilerne hele dagen. Vi er af den klare overbevisning, at det har afstedkommet en meget højere grad af tilstedeværelse og nærvær.

Klippekort med fysiske, sociale og andre udfordringer er kommet for at blive. Alle elever får udleveret et klippekort ( udfordringskort ) i starten af skoleåret. Dels udfordringer vi stiller, dels udfordringer den enkelte selv skal stille sig. Opgaven er så at klare så mange af de udfordringer i løbet af året som muligt 🙂

Bygningsforskønnelse:

Stor tilfredshed med ny klatrevæg.

Tiltag i sommerferien: Nyt tag på værkstedsbygning og rød gang, nyt gulv i kopirum og kupeen, spisesal, kunst, design, opgange på rød gang samt diverse værelser males.
Gavlen af hvid bygning renoveres, nyt skilt ” Klank Efterskole ” opsættes. Hængekøjer samt skur til diverse udespil etableres i haven, forhindringsbane friskes op.