Værd at vide om skoleåret 20/21

Vi starter søndag den 9. august 2020 kl. 13.00 🙂

I foråret bliver alle optagne elever (og forældre) pr. mail inviteret til et informationsmøde med hele personalet tirsdag den 2. juni (ændret til digitalt møde på grund af forsamlingsforbuddet).

 


Med understående hæfte vil vi gerne byde dig velkommen som elev på skolen. Da der altid vil være en masse informationer at holde rede på, håber vi, at hæftet vil kunne hjælpe dig og dine forældre. Vi vil bede jer om at læse hæftet godt igennem, inden du møder på skolen efter sommerferien.

Vi glæder os til at få dig som elev, og vi forventer, at også du vil yde en indsats, for at dit skoleophold på Klank Efterskole bliver en livsbekræftende og positiv oplevelse.

På linkene nedenfor kan I forhåbentlig finde svar på alle de spørgsmål I måtte have og hvis der er noget helt specielt, kan forstander Klaus Larsen træffes på tlf. 2425 1760.

Infohæfte og pakkeliste >> 

Ferieplan skoleåret 2020-21 >>

Arrangementskalender 2020-21 >>